laboratorium

Firma JPRD Spółka z o.o. dysponuje własnym laboratorium drogowym przy Wytwórni Mas Bitumicznych w Głębocku

Zobacz wykaz norm stosowanych podczas badań

Produkcja i kontrola jakościowa MMA

W trakcie cyklu produkcyjnego Operator WMB na bieżąco monitoruje parametry urządzenia, Laborant zaś kontroluje temperaturę masy, skład i uziarnienie mieszanki w poszczególnych komorach, zgodnie z kryterium pomiarowym określonym w Recepcie. Jeżeli w trakcie pojawiają się nieprawidłowości, wówczas na bieżąco regulowane są parametry procesu produkcyjnego, a częstotliwość kontroli wzrasta. Kontrola uziarnienia i składu masy jest wykonywana przez Laboratorium minimum raz dziennie lub co 500 T wyprodukowanej masy. Wyniki każdej kontroli uziarnienia są rejestrowane przez Laboranta w Raporcie z badań. Gotowa masa w wymaganej ilości jest umieszczana na samochodzie i wysyłana na budowę, gdzie jest wbudowywana. Masa z każdego transportu jest kontrolowana przez Laboranta pod względem temperatury.

Kontrola i badania MMA

 • Ocena organoleptyczna- porównanie z normalnym wyglądem, z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodnosci mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem
 • Kontrola temperatury- przy pobraniu próbek
 • Uziarnienie i zawartość asfaltu- badanie wykonywane przy pomocy nowoczesnego ekstraktora ultradźwiękowego
 • Gęstość strukturalna próbek Marshalla
 • Gęstość objętościowa
 • Oznaczenie stabilności- metoda Marshalla
 • Oznaczenie odkształcenia- metoda Marshalla

Badania kruszyw

 • Badania istotnych właściwości kruszyw- uziarnienie, kształt, zanieczyszczenia, wskaźnik ziaren rozkruszonych
 • Analizy sitowe
 • Wilgotność kruszyw

Badania lepiszczy

 • Ocena organoleptyczna
 • Badanie temperatury
 • Badanie właściwości rodzajowych- takich jak penetracja i temperatura mięknienia
XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.